The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

 

HU: A korábbi, a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott pályázati projektjeink eredményeként létrejött a szlovák-magyar közös speciális mentőcsoportunk, amit szeretnénk továbbfejleszteni annak érdekében, hogy alkalmas legyen a nemzetközi mentési segítségnyújtásban történő részvételre is, elsősorban a V4 országokban és az Európai Unióban. Hosszú távú célunk, hogy közös mentőszolgálatunk csatlakozhasson az ENSZ  NSARAG rendszeréhez. A határ mindkét oldalán élő szlovák és magyar önkéntesek szeretnék továbbfejleszteni tudásukat és mentési szakismereteiket, és ennek a legjobb módja, ha a határ menti közös mentőcsoportunk bekapcsolódik a nemzetközi segítségnyújtásba. Ez tovább növeli az Ipoly vidékén élő emberek, illetve az épített és a természeti környezet biztonságát, mivel megismerhetjük, elsajátíthatjuk és hazahozhatjuk a leghatékonyabb nemzetközi mentési eljárásokat.

EN: We would like to further develop our Slovak-Hungarian joint special rescue team, created as a result of our previous International Visegrad Fund tender project, so that it is also suitable for involvement in international rescue assistance, primarily in the V4 countries and the European Union. Our long-term goal is for our joint rescue service to be able to join the UN's INSARAG system. Slovakian and Hungarian volunteers who live on both sides of the border want to further develop their knowledge and rescue expertise, and the best way to do this is if this border joint rescue group becomes involved in international rescue assistance. This further increases the safety of the people living in the countryside of Ipoly, the built environment and the natural values, as we can get to know, master and bring home the most effective international rescue procedures.

SK: Výsledkom našich predchádzajúcich tendrových projektov podporených Medzinárodným vyšehradským fondom bol náš spoločný slovensko-maďarský špeciálny záchranný tím, ktorý by sme chceli ďalej rozvíjať, aby bol vhodný pre účasť na medzinárodnej záchrannej pomoci predovšetkým v krajinách V4 a Európskej únie. Naším dlhodobým cieľom je, aby sa naša spoločná záchranná služba mohla zapojiť do systému OSN INSARAG. Slovenskí a maďarskí dobrovoľníci žijúci na oboch stranách hranice chcú ďalej rozvíjať svoje vedomosti a záchranárske schopnosti a najlepšie sa to podarí, ak sa naša spoločná pohraničná záchranná skupina zapojí do medzinárodnej pomoci. To ešte viac zvyšuje bezpečnosť ľudí žijúcich na vidieku Ipoly, ako aj vybudovaného  prírodného prostredia, keďže môžeme spoznať, osvojiť si a priniesť si domov najefektívnejšie medzinárodné záchranné postupy.

Project ID: #/ 22320194
Title: Preparation of a Slovak-Hungarian joint special rescue team for international missions
Total approved support by Visegrad Fund: € 39,945.00
Web: https://www.visegradfund.org/
Facebook: https://www.facebook.com/visegradfund

Applicant: Ipoly Valley Special Rescue, Voluntary Fire-Fighter, Environment and Nature Protection Association (Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület)
Address: Major út 4, Csitár, H-2673, Hungary
Web: http://www.ipolymentok.hu
Facebook: https://www.facebook.com/ipolymentok

Partner: Regional Organization of the Volunteer Firefighter's Association of SR -Lucenec (Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Lučenec)
Address: Ladislava Novomeského 3, Lučenec, SK-984 03, Slovakia
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089264390216
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Projekt coordinator: Ph.D. Peter Renner

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

 

 

HU: Az Ipoly vidékén –a terület földrajzi, vízrajzi adottságai miatt- a két legnagyobb veszélyforrás és mentési feladat az árvíz pusztítása elleni védekezés, valamint a folyót körülölelő hegyvidéki környezetben szerencsétlenül járt emberek, kirándulók felkutatása és mentése. A feladatok jellegéből adódóan, ebben a munkában kiemelt szerep jut az önkéntes tűzoltó- és mentőegyesületeknek mind Szlovákiában, mind pedig Magyarországon. Mivel a veszély közös, ezért a megoldásnak is közösnek, határon átnyúlónak, átfogónak kell lennie. Annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat összehangoltan, egymást segítve tudjuk végrehajtani, egy másfél éves, széleskörű felkészülési, képzési programot szervezünk szlovákiai partnerünkkel együtt. Ezt a munkát a Nemzetközi Visegrádi Alap is jelentős összeggel támogatja.

 

 

SK: Pre oblasť Poiplia sú geografická a hydrologická poloha najväčšími zdrojmi nebezpečenstva. Záchranárske práce je preto potrebné rozdeliť na dva dôležité faktory. Prvým je účinná ochrana proti zničujúcim povodniam a druhým je vyhľadávanie a záchrana uviaznutých, stratených a ranených osôb z pohorí obkolesujúcich rieku. Z charakteru úloh vyplýva dôležitosť dobrovoľných hasičských a záchranných zborov na Slovensku, ako aj v Maďarsku. Nakoľko toto ohrozenie je spoločné, aj riešenia musia byť jednotné, presahujúce hranice. V záujme toho, aby sme pri plnení týchto úloh vedeli spolupracovať a vzájomne si pomáhať, so slovenským partnerom organizujeme jeden a pol ročný širokospektrálny vzdelávací program. Našu prácu podporí so značným finančným príspevkom aj Medzinárodný vyšehradský fond.

 

EN: In the Ipoly region - due to the geographical and hydrographic features of the area - the two biggest sources of danger and rescue tasks are the protection against flood destruction and the search and rescue of people and hikers who have been unfortunate in the mountainous environment surrounding the river. Due to the nature of the tasks, voluntary fire and rescue associations in both Slovakia and Hungary have a key role to play in this work. Since the danger is common, the solution must also be common, cross-border, comprehensive. In order to be able to carry out these tasks in a coordinated way, with the help of each other, we organize a one-and-a-half-year, wide-ranging preparation and training program together with our Slovak partner. This work is also significantly supported by the International Visegrad Fund.

 

 

 

Project ID: #/22110294

Title: Establishment of Slovakian-Hungarian joint special rescue service in the valley of river Ipoly

Total approved support by Visegrad Fund: € 39,544.00

web

facebook

 

Applicant: Ipoly Valley Special Rescue, Voluntary Fire-Fighter, Environment and Nature Protection Association (Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület)

Address: Major út 4, Csitár, H-2673, Hungary

web

facebook

 

Partner: Voluntary Fire-Fighter Association of City Fiľakovo (Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo)

Address: ul. 1 mája 76, Fiľakovo, SK-986 01, Slovakia

web

facebook

 

Projekt coordinator: Ph.D. Peter Renner

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

EN: Today’s natural and civilization disaster make it necessary for voluntary rescue organizations, alongside professional disaster management organizations, to be involved in saving human lives and material assets. In cooperation with the District Firefighter Association of Veľký Krtíš, we’re working to operate cross-border joint emergency rescue services on both sides of the Slovak-Hungarian border in the Ipoly region. Our goal is to provide rescue services with prepared staff with alpine technology, diving technology, field research, firefighting, technical rescue ad recovery.

HU: Napjaink természeti és civilizációs balesetei, katasztrófái szükségessé teszik, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett önkéntes mentőszervezetek is részt vegyenek az emberi élet és az anyagi javak mentésében. A Nagykürtösi Járási Tűzoltó Szövetséggel együttműködve egyesületünk azon dolgozik, hogy ennek keretében, az Ipoly-menti területeken, a szlovák-magyar határvidék mindkét oldalán olyan, határon átnyúló, közös különleges mentőszolgálatot működtessünk, amely felkészített állománnyal képes alpintechnikával, búvártechnikával, terepkutatással, tűzoltással, műszaki mentéssel hatékonyan segíteni a balesetek, katasztrófák megelőzésében, elhárításában és a helyreállításban. Ezt a munkát a Visegrádi Alap is jelentős összeggel támogatja, amelyet elsősorban a mentéshez szükséges különböző szaktanfolyamok elvégzésére fordítunk.

SK: Dnešné prírodné a civilizačné nehody a katastrofy si vyžadujú záchranu ľudských životov a majetku so zapojením dobrovoľných organizácií na pomoc spolu s profesionálnymi hasičmi a záchranármi. V spolupráci s Územnou organizáciou DPO SR vo V.Krtíši naše združenie vyvíja aktivity a snaží sa zabezpečiť spoločnú cezhraničnú špeciálnu záchrannú službu v oblasti Poiplia na oboch stranách slovensko-maďarského pohraničného priestoru, ktorá by bola vybavená jednotkou pre hasenie, pre vyhľadávanie v teréne ako i pre technické zásahy, aj s potápačskou technikou, alpin-technikou, a mohla by účinne pomáhať predchádzať nehodám, katastrofám, ich eliminácii. Túto aktivitu značnou finančnou čiastkou podporuje aj Vyšehradský fond, financie sa primárne využijú na organizovanie rôznych odborných kurzov potrebných na záchranu.

 
Project ID: #/21920046
Title: Cross-border civil collaboration for LIFE
Total approved support by Visegrad Fund: € 9,993.00
 
Applicant: Ipoly Valley Special Rescue, Voluntary Fire-Fighter, Environment and Nature Protection Association
Address: Major út 4, Csitár, H-2673, Hungary
 
Partner: District Firefighter Association of Veľký Krtíš
Address: Prše 723, Modrý Kameň, SK-991 02, Slovakia
 
Projekt coordinator: Peter Renner
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
 
 

Köszönjük, hogy ti is segítetek nekünk...!

Támogatóink

Tűzgyújtási tilalom

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei

Szervezetünk a Palóc Mentőcsoport tagja

 
© 2020 Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület - minden jog fenntartva