The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

 

HU: A korábbi, a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott pályázati projektjeink eredményeként létrejött a szlovák-magyar közös speciális mentőcsoportunk, amit szeretnénk továbbfejleszteni annak érdekében, hogy alkalmas legyen a nemzetközi mentési segítségnyújtásban történő részvételre is, elsősorban a V4 országokban és az Európai Unióban. Hosszú távú célunk, hogy közös mentőszolgálatunk csatlakozhasson az ENSZ  NSARAG rendszeréhez. A határ mindkét oldalán élő szlovák és magyar önkéntesek szeretnék továbbfejleszteni tudásukat és mentési szakismereteiket, és ennek a legjobb módja, ha a határ menti közös mentőcsoportunk bekapcsolódik a nemzetközi segítségnyújtásba. Ez tovább növeli az Ipoly vidékén élő emberek, illetve az épített és a természeti környezet biztonságát, mivel megismerhetjük, elsajátíthatjuk és hazahozhatjuk a leghatékonyabb nemzetközi mentési eljárásokat.

EN: We would like to further develop our Slovak-Hungarian joint special rescue team, created as a result of our previous International Visegrad Fund tender project, so that it is also suitable for involvement in international rescue assistance, primarily in the V4 countries and the European Union. Our long-term goal is for our joint rescue service to be able to join the UN's INSARAG system. Slovakian and Hungarian volunteers who live on both sides of the border want to further develop their knowledge and rescue expertise, and the best way to do this is if this border joint rescue group becomes involved in international rescue assistance. This further increases the safety of the people living in the countryside of Ipoly, the built environment and the natural values, as we can get to know, master and bring home the most effective international rescue procedures.

SK: Výsledkom našich predchádzajúcich tendrových projektov podporených Medzinárodným vyšehradským fondom bol náš spoločný slovensko-maďarský špeciálny záchranný tím, ktorý by sme chceli ďalej rozvíjať, aby bol vhodný pre účasť na medzinárodnej záchrannej pomoci predovšetkým v krajinách V4 a Európskej únie. Naším dlhodobým cieľom je, aby sa naša spoločná záchranná služba mohla zapojiť do systému OSN INSARAG. Slovenskí a maďarskí dobrovoľníci žijúci na oboch stranách hranice chcú ďalej rozvíjať svoje vedomosti a záchranárske schopnosti a najlepšie sa to podarí, ak sa naša spoločná pohraničná záchranná skupina zapojí do medzinárodnej pomoci. To ešte viac zvyšuje bezpečnosť ľudí žijúcich na vidieku Ipoly, ako aj vybudovaného  prírodného prostredia, keďže môžeme spoznať, osvojiť si a priniesť si domov najefektívnejšie medzinárodné záchranné postupy.

Project ID: #/ 22320194
Title: Preparation of a Slovak-Hungarian joint special rescue team for international missions
Total approved support by Visegrad Fund: € 39,945.00
Web: https://www.visegradfund.org/
Facebook: https://www.facebook.com/visegradfund

Applicant: Ipoly Valley Special Rescue, Voluntary Fire-Fighter, Environment and Nature Protection Association (Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület)
Address: Major út 4, Csitár, H-2673, Hungary
Web: http://www.ipolymentok.hu
Facebook: https://www.facebook.com/ipolymentok

Partner: Regional Organization of the Volunteer Firefighter's Association of SR -Lucenec (Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Lučenec)
Address: Ladislava Novomeského 3, Lučenec, SK-984 03, Slovakia
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089264390216
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Projekt coordinator: Ph.D. Peter Renner

Köszönjük, hogy ti is segítetek nekünk...!

Támogatóink

Tűzgyújtási tilalom

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei

Szervezetünk a Palóc Mentőcsoport tagja

 
© 2020 Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület - minden jog fenntartva